Vinteråremål

Hytter type 2 og 3

Alle våre hytter av type 2 og 3 leies ut på vinteråremål.

  • Ikke tilgjengelig for døgnleie eller helgeleie mellom 1. januar og 1. mai
  • Vinteråremål: Leieperiode er fra 1. januar til 1. mai
  • Strømforbruk kommer i tillegg
  • Vi har ingen ledige hytter for sesongen 2022
  • Vinteråremål er ikke det samme som åremål

Bilder og beskrivelse av hyttene

Hytter av type 1 leies ikke ut på vinteråremål.

Hytter til leie på helårsbasis (åremål)


 

All of our cabins of type 2 and 3 are for rent for the whole season – winter fixed term.

  • Not available for rent for the night between January 1st and May 1st
  • Period of winter fixed term: January 1st to May 1st
  • Additional fee for electricity
  • No cabins available for the season 2022

Cabins of type 1 are not for rent on winter fixed term.