Bestilling / Booking

FOR BESTILLING:

Telefon 915 82 111 (ikke send sms eller meldinger på messenger/hjemmeside).

Sjekk først at du kontakter rett campingplass. Vi befinner oss sør i Norge: Google-kart


Send oss helst en e-post: info@haugenas.no

Men, bestilling av hytte kun en dag eller to før ankomst: RING oss heller

 • I e-posten gir du oss informasjon om hvor mange personer dere er og hvilke datoer du trenger overnatting – dato for innsjekk og dato for utsjekk og hvilken hyttetype.
 • Spør oss om du kan ha hunden din med deg

 • Betaling for hytta skjer ved innsjekk og mottak av nøkkel
 • Vi reserverer oss retten til å kreve et depositum for utvask ved avreise
 • Hyttene våre
 • Innsjekk og utsjekk
 • For 2024: Det er ikke nødvendig med plassbestilling for bobil, campingvogn eller telt mellom 1. mai og 20. desember – unntak er helga når Sirdalsdagane blir arrangert. Dato for Sirdalsdagane 2024 er 7. september.
 • NB! En forespørsel er ikke en bestilling. Vi må ha gitt et svar – skriftlig eller muntlig – om at hytte er reservert før hytta anses som bestilt

Vi har (dessverre) ikke alltid mulighet til å besvare e-poster forløpende. Det kan kanskje gå noen dager… Men vi bestreber å besvare alle selv om vi ikke har en egen person i fast stilling til den jobben.

E-poster kan ikke bli besvart på andre språk enn norsk eller engelsk.


BOOKING:

Phone +47 915 82 111 (not sms or messages on messenger/homepage).

Make sure you are contacting the correct camping. We are located in the south of Norway: Google-maps


We prefer that you send us an e-mail: info@haugenas.no

But – booking a cabin just one or two days before arrival: You should CALL us instead

 • Please write in your e-mail how many people in your group and the dates you want a cabin – date for check in and date for check out and what type of cabin.
 • Ask us if you can bring your dog

 

 • You pay for the cabin when you check in and receive the key
 • We reserve the right to charge a deposit for cleaning upon departure
 • Our cabins
 • Check in and check out
 • For 2024: There is no need to make a reservation for a spot for a camper, caravan or tent between May 1st and December 20th – except the weekend of the event ‘Sirdalsdagane’. The date for the event in 2024 is September 7th.
 • NB! An inquiry is not a booking. We must have given an answer – in writing or verbally – that the cabin is reserved before the cabin is considered booked

We can not always get back to your e-mail the minute we receive them, but we try the best we can to get back to you as fast as we can. We do not have a person ‘on guard’ to answer e-mails.

We speak, read and write in Norwegian and English.

Swedish and Danish text will be replied to in Norwegian (or English if that is preferred..)

If we have to reply in any other language, we need to use Google translate. Those translations might not always be a 100% correct..
Kortbetaling – Cardpayment