Bestilling / Booking

For bestilling:

Telefon 915 82 111 (ikke sms) eller send oss en e-post: info@haugenas.no

  • I den e-posten kan du gi oss informasjon om hvor mange personer dere er og  hvilke datoer du trenger overnatting – dato for innsjekk/utsjekk og hvilken hyttetype
  • Betaling for hytta skjer ved innsjekk og mottak av nøkkel
  • Hyttene våre
  • Innsjekk og utsjekk
  • Det er ikke nødvendig med plassbestilling for bobil, campingvogn eller telt mellom 1. mai og 30. august

Booking:

Phone +47 915 82 111 (not sms) or send us an e-mailinfo@haugenas.no

  • Please write in your e-mail how many people in your group and the dates you want a cabin – date for check in/date for check out and what type of cabin
  • You pay for the cabin when you check in and receive the key
  • Our cabins
  • Check in and check out
  • No need to make a reservation for a spot for a camper, caravan or tent between May 1st and August 30th

Kortbetaling – Cardpayment