Sommeraktiviteter / Summer activities


Fra 17. mai er kanoutleien åpen.

Tidspunkt for leie av kano og andre aktiviteter bør avtales på forhånd – resepsjonen vår er ikke fast bemannet til enhver tid.

Ring oss (ikke sms) omtrentlig 20 minutter før du ønsker å leie. Er vi hjemme, så går det greit å leie, men noen ganger kan det hende at vi trenger litt lenger tid for å komme til resepsjonen.


Our canoe-rental is now open – from May 17th.

You should make an appointment beforehand for the time you want to rent a canoe or other activities.

Call us (no sms) about 20 minutes bfore you want to rent.


Har du spørsmål, vennligst ring oss – 915 82 111

Any questions, please call us – +47 915 82 111


Alle bilder blir større om de klikkes på / All pictures will enlarge with a clickLiten badestrand

Der vi har kanoene har vi en liten badestrand/badeplass med en liten brygge og en flytebrygge ute i elva.

We have a swimmingarea were we our canoes are – with a little wharf and floating wharf in the river.


PriserDe samme reglene for bruk av lekeplassen vår gjelder fortsatt.

Og all bruk er på deres eget ansvar. 

Regler for stor trampoline. For den lille trampolinen er det max 2 stk som gjelder – ellers like regler.

Lekeplassreglene våre

Lekekjøretøy

Vi er en privateid campingplass. Alle våre fasiliteter er beregnet for våre egne betalende overnattingsgjester. Det samme gjelder for lekeplassen vår.

Unntaket er kanoleie og leie av minigolf.

Det er helt greit å komme hit for å leie kano eller spille minigolf – det er meningen at alle kan gjøre det.

Det er den økte «frie/gratis»-bruken av lekeplassen vår

og toalettene våre som vi ikke synes er så grei lenger…

«Gratis»-brukerne er i hovedsak turister i Sirdal fra private hytter og andre campingplasser eller gjennomreisende som da ikke er våre egne betalende gjester.

VÅRE TOALETTER ER IKKE OFFENTLIGE TOALETTER.

Parkering, lekeplass og toaletter

Dessverre parkeres det også slik at våre egne overnattingsgjester ikke får parkert før dagsbesøkende har reist. Det er heller ikke så greit.

Vi setter pris på at du betaler avgift pr. bil. Men dere betaler gjerne mer enn kr 50,- pr. bil om dere er en stor familie.

Kommer dere på sykkel eller til fots betaler dere også med glede kr 50,- pr. familie…og gjerne mer om antall familiemedlemmer er flere enn 5 stk. – fritt beløp over kr 50,-.

Det er flere oppslag med vippsnummer for betaling.

Og selv om dere betaler for parkering/bruk av lekeplassen, så gjelder likevel våre lekeplassregler og all bruk av lekeplassen er på eget ansvar. 

Når du parkerer her – ta hensyn til at vi er en campingplass med reservert parkering for våre hytte- og campinggjester.

All betalt parkering og bruk av lekeplassen gjelder for en dag.

Er du ikke helt sikker på hvor du skal/kan parkere, ta kontakt med oss i resepsjonen eller ring: 915 82 111.

Parkering og avgift
OUR PLAYGROUND 


Rules for use of our playground are the same as they always has been. And all use is at your own risk.

Rules for the big trampoline. The small trampoline has the same, but max 2 kids.

Playground-rules

Toys

We are a privately owned campground – all of our facilities are for our own paying overnight guestes. 

The last few years we have been visited by many people from other campgrounds/cabins in Sirdal. We are also visited by people on a daytrip to Sirdal. 

It has become necessary for us to charge a fee for the use of our playground.

Please pay kr 50,- for parking and/or for the use of our playground. And you will gladly pay even if you arrive without a car.

And even if you pay for parking, our playground rules still applies and all use of the playground is at your own risk.

Paid parkingfee and use of our playground is for one day.

The parking of your car must not be where our cabin and campingguestes has the right to park. If you are not sure where to park; please contact us – +47 915 82 111 (not sms)Kanoutleie / Canoes for rent

Minigolf / Miniaturegolf

Sjakk / Chess

Aktiviteter / Activities