Hytter på åremålsleie


Vi har to hytter til leie på åremål (helårsleie).

Hyttene 3 og 17 (på bildet står det gamle nummeret på hytte nr. 17 som var nr. 13)

  • Leieperiode åremål: 1. januar til 31. desember.
  • Det er egen avtale ved leie av hyttene.
  • Hytteregler er tilpasset hyttene.
  • Strømforbruk kommer i tillegg.
  • 3 måneders oppsigelsestid av leieforholdet.
  • Forbruk av ved i hytte nr. 3 kommer i tillegg.
  • Løypeavgift på kr 800,- – tillegg begge hytter. (Med forbehold om prisendring)
  • Framleie er ikke tillatt.

E-post: info@haugenas.no

Hytter som er til leie på vinteråremål (klikkbar lenke)


HYTTE NR. 3:

Er utleid for 2024 –  men trolig lenger.

Hytte nr.3 – åremålsleie        Send e-post


HYTTE NR. 17:

Er utleid fra 1. desember 2023 til 1. juli 2024.

Pris i året: kr 125 000,- inkl. 12% mva.

Hytte nr. 17