Vinteråremål

Hytter type 2 og 3

Alle våre hytter av type 2 og 3 leies ut på vinteråremål.

 • Ikke tilgjengelig for døgnleie eller helgeleie mellom 1. januar og 1. mai
 • Vinteråremål: Leieperiode er fra 1. januar til 1. mai.
 • Vi har ingen ledige hytter for sesongen 2023.
 • Vinteråremål er ikke det samme som åremål.
 • Egen avtale for leie på vinteråremål.
 • Framleie er ikke tillatt.

Står du på venteliste for leie av hytte på vinteråremål, så gjelder denne ventelista kun for kommende sesong. Ønsker du å fortsatt stå på venteliste må du gi beskjed ved nyttårstider. Har du fått tilbud om hytte, men sier nei-takk – så blir du dessverre ikke prioritert og blir strøket fra ventelista.

Bilder og beskrivelse av hyttene

Hytter av type 1 leies ikke ut på vinteråremål.

Hytter til leie på helårsbasis (åremål)


 

All of our cabins of type 2 and 3 are for rent for the whole winter season – winter fixed term.

 • Not available for rent for the night between January 1st and May 1st
 • Period of winter fixed term: January 1st to May 1st
 • No cabins available for the season 2023
 • Separate agreement for renting on winter fixed term
 • Subletting is not allowed

If you are on our waitinglist for a cabin for rent on winter fixed term – that list is for one season at a time and you need to confirm your waitinglist around New Year. Have you been offered a cabin but declined the offer, you will automatically loose your place on our waitinglist.

Cabins of type 1 are not for rent on winter fixed term.