Hytter på vinteråremål

VINTERÅREMÅL – leieperiode 1. januar til 1. mai

Hytter type 2 og 3

Alle våre hytter av type 2 og 3 leies ut på vinteråremål.

 • Ikke tilgjengelig for døgnleie eller helgeleie mellom 1. januar og 1. mai
 • Vinteråremål: Leieperiode er fra 1. januar til 1. mai.
 • Vi har ingen ledige hytter for sesongen 2024.
 • Vinteråremål er ikke det samme som åremål.
 • Egen avtale for leie på vinteråremål.
 • Framleie er ikke tillatt.

Står du på venteliste for leie av hytte på vinteråremål, så gjelder denne ventelista kun for kommende sesong (2024).

Ønsker du å fortsatt stå på venteliste til vintersesongen 2025 må du gi beskjed ved nyttårstider 2023/24. Har du fått tilbud om hytte, men sier ‘nei takk’ – så blir du dessverre ikke prioritert og blir strøket fra ventelista. Du må (på eget initiativ) melde din interesse for å stå på venteliste.

Bilder og beskrivelse av hyttene

Hytter av type 1 leies ikke ut på vinteråremål.

Hytter til leie på helårsbasis (åremål)


 

All of our cabins of type 2 and 3 are for rent for the whole winter season – winter fixed term.

 • Not available for rent for the night between January 1st and May 1st
 • Period of winter fixed term: January 1st to May 1st
 • No cabins available for the season 2024
 • Separate agreement for renting on winter fixed term
 • Subletting is not allowed

If you are on our waitinglist for a cabin for rent on winter fixed term – that list is for one season at a time and you need to confirm your waitinglist around New Year.

If you have been offered a cabin but declined the offer, you will automatically loose your place on our waitinglist. You must (on your own iniative) reigster you interest for still being on the waiting list. 


Cabins of type 1 are not for rent on winter fixed term.