Camping sommer / summer


BOBILER, CAMPINGVOGNER OG TELT OM SOMMEREN

Vi har drop-in oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner gjennom hele sommeren. Campingvogner som står hos oss med tilbygg av et eller annet slag som ikke er teltduk, står her hele året. Disse vognene er mest i bruk vinterstid.

Drop-in plasser om sommeren fylles med campingvogner i løpet av september med campingvogner som står hos oss på vinterplass frem til 1. mai eller første halvdel av mai – kommer an på snømengden 1. mai.

Alle drop-in plasser er med tilgang til strøm. ‘Til nøds’ har vi også plasser uten tilgang til strøm.

Vi har mange teltplasser tilgjengelig.

Du bør ha med lang nok strømkabel og eventuelt en overgangskabel.


PRISER / PRICES 2024:

Vi har tømmested for gråvann ute og tømmestasjon inne for kjemisk toalett.


Ingen av våre fasiliteter er til fri bruk for andre enn våre egne betalende overnattingsgjester. Vi har avgifter for all bruk for andre enn egne gjester.


OM DROP-IN PLASSENE

Reservasjon av plass til bobil, campingvogn og telt er ikke nødvendig mellom 1. mai og 20. desember – med unntak av når Sirdalsdagane blir arrangert.

Dato for Sirdalsdagane i 2024 er 7. september. Den helga (6. – 8. september) er det en fordel å bestille plass til bobilen eller campingvogna.

Ønsker du å kontakte oss – ring oss – 915 82 111 – ikke send meldinger. Telefonen er ofte viderekoblet til en annen telefon, meldinger viderekobles ikke.Våre gjester som kommer i bobil, med campingvogna eller har med teltet sitt; får i all hovedsak velge plassen selv. Men kontakt oss (sjekk inn) før du finner deg en plass.


Bålbrenning uten bålpanne er ikke tillatt – gjelder hele området.


Merk: Vi har ikke lademulighet for el-biler. Nærmeste ladestasjon er kun ca. 4,5 km sør for oss – ved Hurtiglading – Joker Sinnes


Om hunder: På campingplassen vår har du lov å ha hunden din med deg i bobilen, campingvogna eller teltet, men det er regler – både nasjonale og lokale. Det er beitedyr både på heia og rundt campingplassen. Hunden skal holdes i bånd til alle tider og uansett hvor du går på tur mellom 1. april og 1. november.

Båndtvang
 

CAMPERS (motor homes), CARAVANS AND TENTS IN THE SUMMERTIME

We have drop-in spots for campers and caravans throughout the summer. Caravans that are with us that has an extension of a kind that is not a tent, are here all year round. These caravans are mostly used in the wintertime.

We fill up the summer-spots in the middle of September with caravans that will stay until May 1st or the first half of May – depending on the amount of snow on May 1st.

All drop-in spots have access to electricity. 

We have many pitches for tents available. Therefore we do not take reservations for tents (and we do not send confirmations as there is no need to book a pitch).

You can arrive any day you want – there is always a spot for a tent available. 

You should bring a long enough power cable and possibly a transition cable.


We have gray water drainage outside and a room inside our facility for chemical toilet drainage.


None of our facilities are for free use by anyone other than our own paying overnight guests.

We have fees for all use by other people than our own guests.


ABOUT DROP-IN CAMPING

You do not need to make a reservation to stay with a camper, caravan or in your tent between May 1st and December 20th – except for September 6th to 8th in 2024. 

There is an event in the area the first weekend in September, that’s the only time you time you should book a spot for your camper or caravan – not tents. 

To contact us; please call +47 915 82 111 (not messages)Our guests can mainly choose a spot themselves, but contact us (check in) before you find a spot for your camper, caravan or tent. 


Bonfires without a fire pan is prohibited in our entire area.


Note: We do not have a charging station for your electric car. But only 4,5 kilometres from us there is a charging station: Charging station


About dogs: We allow dogs, but there is regulations – both national and local. There is grazing animals around the campground and in the mountains…anywhere you might hike. Here in Sirdal the law on leash for your dog is from April 1st to November 1st.

Dog leash-requirement2024Fra omtrent midten av august – se her: Resepsjon

From approximately the middle of August – see this link: Reception

Sanitæranlegg og kjøkken/vaskerom / Bathroomfacilities and kitchen/washroom