Bestilling / Booking

For bestilling:

Telefon 915 82 111 (ikke sms eller meldinger på messenger/Facebook/hjemmeside).

Send oss helst en e-post: info@haugenas.no

 • Bestilling av hytte kun en dag eller to før ankomst: RING oss
 • I den e-posten gir du oss informasjon om hvor mange personer dere er og  hvilke datoer du trenger overnatting – dato for innsjekk og dato for utsjekk og hvilken hyttetype. Spør oss om du kan ha hunden din med deg
 • Betaling for hytta skjer ved innsjekk og mottak av nøkkel
 • Vi reserverer oss retten til å kreve et depositum for utvask ved avreise
 • Hyttene våre
 • Innsjekk og utsjekk
 • For 2022: Det er ikke nødvendig med plassbestilling for bobil, campingvogn eller telt mellom 1. mai og 18. desember – unntak er helga 2.- 4. september (Sirdalsdagane)

Booking:

Phone +47 915 82 111 (not sms or messages on messenger/Facebook/homepage).

We prefer that you send us an e-mail: info@haugenas.no

 • Booking a cabin just one or two days before arrival: CALL us
 • Please write in your e-mail how many people in your group and the dates you want a cabin – date for check in and date for check out and what type of cabin. Ask us whether you can bring your dog
 • You pay for the cabin when you check in and receive the key
 • We reserve the right to charge a deposit for cleaning upon departure
 • Our cabins
 • Check in and check out
 • For 2022: No need to make a reservation for a spot for a camper, caravan or tent between May 1st and December 18th – except the weekend of September 2nd – 4th.

Kortbetaling – Cardpayment