Bestilling / Booking

For bestilling:

Telefon 915 82 111 (ikke send sms eller meldinger på messenger/hjemmeside).

Sjekk først at du kontakter rett campingplass. Vi befinner oss sør i Norge: Google-kart

Send oss helst en e-post: info@haugenas.no

Bestilling av hytte kun en dag eller to før ankomst: RING oss

 • I den e-posten gir du oss informasjon om hvor mange personer dere er og  hvilke datoer du trenger overnatting – dato for innsjekk og dato for utsjekk og hvilken hyttetype. Spør oss om du kan ha hunden din med deg
 • Betaling for hytta skjer ved innsjekk og mottak av nøkkel
 • Vi reserverer oss retten til å kreve et depositum for utvask ved avreise
 • Hyttene våre
 • Innsjekk og utsjekk
 • For 2023: Det er ikke nødvendig med plassbestilling for bobil, campingvogn eller telt mellom 1. mai og 18. desember – unntak er helga 1. – 3. september (Sirdalsdagane)
 • NB! En forespørsel er ikke en bestilling. Vi må ha gitt et svar – skriftlig eller muntlig – om at hytte er reservert før hytta anses som bestilt

Vi har (dessverre) ikke alltid mulighet til å besvare e-poster forløpende. Det kan kanskje gå noen dager… Men vi bestreber å besvare alle selv om vi ikke har en egen person i fast stilling til den jobben.

E-poster kan ikke bli besvart på andre språk enn norsk eller engelsk.


Booking:

Phone +47 915 82 111 (not sms or messages on messenger/homepage).

Make sure you are contacting the correct camping. We are located in the south of Norway: Google-maps

We prefer that you send us an e-mail: info@haugenas.no

Booking a cabin just one or two days before arrival: CALL us

 • Please write in your e-mail how many people in your group and the dates you want a cabin – date for check in and date for check out and what type of cabin. Ask us whether you can bring your dog
 • You pay for the cabin when you check in and receive the key
 • We reserve the right to charge a deposit for cleaning upon departure
 • Our cabins
 • Check in and check out
 • For 2023: There is no need to make a reservation for a spot for a camper, caravan or tent between May 1st and December 18th – except the weekend of September 1st – 3rd. (at noon)
 • NB! An inquiry is not a booking. We must have given an answer – in writing or verbally – that the cabin is reserved before the cabin is considered booked

We can not always get back to your e-mail the minute we receive them, but we try the best we can to get back to you as fast as we can. We do not have a person ‘on guard’ to answer e-mails.

We speak, read and write in Norwegian and English.

Swedish and Danish text will be replied to in Norwegian.
Kortbetaling – Cardpayment