Hyttepriser vinter 2020 / Cabin prices winter 2020

Løype i sol

Nykjørte løyper


Vi åpner for bestilling vintersesong 2021: Tirsdag 14. april 2020 kl. 09.00


Booking of cabins for winterseason 2021 starts: Tuesday April 14th 2020 kl. 09.00


Hytter type 1: Hyttene 4, 5 og 6 med plass til 6 personer  og hytte 15 med plass til 8 personer


Perioden 20. desember 2019 – 2. januar 2020:

 • Hytter type 1: 6 sengeplasser: kr 1 050,- pr. natt
 • Hytte type 1: 8 sengeplasser: kr 1 150,- pr. natt
 • Hytter type 2: 5 sengeplasser: kr 600,- pr. natt
 • Hytter type 3: 4 sengeplasser: kr 450,- pr. natt

Hyttepriser fra 3. januar 2020 – 1. mai 2020:

Hytter type 1: 6 sengeplasser

 • Hytter av type 1 med 6 sengeplasser – leies ut pr. helg (fredag – søndag)
 • kr 2 100,- pr. helg 
 • Ved for helga er inkludert (ligger i vedkasse ute v/døra)

Ukedager (søndag ettermiddag – fredag formiddag) kr 890,- pr. natt/døgn.

 • Prisene gjelder ikke jul og nyttår, helg uke 8, vinterferie uke 9 og påskeferie.

Hytte type 1: 8 sengeplasser

 • Hytte av type 1 med 8 sengeplasser – leies ut pr. helg (fredag – søndag)
 • kr 2 300,- pr. helg 
 • Ved for helga er inkludert (ligger i vedkasse ute v/døra)

Ukedager (søndag ettermiddag – fredag formiddag) kr 990,- pr. natt/døgn.

 • Andre priser: Jul/nyttår, helg uke 8, vinterferie uke 9 og påskeferie.

VINTERFERIE 2020 Rogaland – helg uke 8 og hele uke 9:

 • Hyttene leies ut i 2 deler – fredag til onsdag eller onsdag til søndag

Vi har ingen ledige hytter i vinterferien 2020. Ønsker du å stå på en venteliste for en av delene av vinterferien, send oss en e-post: info@haugenas.no


PÅSKEFERIE 2020

 • Ingen ledige hytter

Det er kun hytter av type 1 som er tilgjengelig for leie mellom 1. januar og 1. mai.

Bilder og beskrivelser av hytter type 1/Pictures and description of cabins type 1


Eventuelle tillegg i pris for hytter type 1:

 • Utvask av hytta ved avreise – om du/dere ikke tar den selv: kr 400,-
 • Om utvask må faktureres i etterkant – (om det er dårlig vasket i henhold til hyttereglene/ikke vasket): kr 500,-
 • Om det er røykt i hytta
 • Leie av sengetøy: kr 50,- pr. sett (laken, dyne- og putetrekk – skal brukes)

Se denne side for bestilling

See this page for booking


Prices from January 3rd 2020 – May 1st 2020:

Cabins of type 1 for 6 people – for rent pr. weekend (friday – sunday)

 • nok 2 100,- for the weekend 
 • Wood for the wood-burning stove is included

 Weekdays (sunday – friday) nok 890,- pr. night. 

 Cabin of type 1 for 8 people – for rent pr. weekend (friday – sunday)

 • nok 2 300,- for the weekend
 • Wood for the wood-burning stove is included

 Weekdays (sunday – friday) kr 990,- pr. night.  

 

 • Other prices for cabins type 1: Christmas/newyear, weekend in week 8, week 9 and Easterholiday.

Winter holiday week 2020 Rogaland – weekend of week 8 and week 9:

 • 1st part: Friday 21st to Wednesday 26th (February)
 • 2nd part: Wednesday 26th (February) to Sunday 1st (March)

Cabins available between January 1st and May 1st are cabins of type 1


Any additional fees for cabins type 1 might be:

 • Final cleaning – if you dont want to do it yourself: kr 400,-
 • Cleaning fee – by billing –  (if the cabin is not cleaned satisfactory according to the cabinrules or not at all): kr 500,-
 • For smoking inside
 • Rent of bedding/linen: kr 50,- pr. set (use of bed linen is required)

Lekeområde (akebakke) med kveldslys / Play area (sledding hill) with evening light:

Akebakken med kveldslys

Lyset setter dere på selv. Ledningen til lyset henger ved den brune boksen under selve lyset – i den er stikkontakten. Men husk at lyset skal være av om natta.

If you want to use the play area in the evening, you can plug in the light yourself. The socket is in the brown box under the light. Remember to unplug at night.

Brun boks der stikkontakten til lyset settes i